بلاگ / بایگانی برچسب «کامبیز خالقی»

۲۰ آذر ۱۳۹۹

موسسه طلوع نسل نور

مهدهای قرآنی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ با توجه به اهمیت فعالیت های آموزشی تربیتی در زمینه کودک و …

۱۶ مرداد ۱۳۹۷

تأسیس انتشارات رمز

انتشارات رمز وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی (ماخ) به شماره ثبت ۵۲۶۴۷۵ و با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۳۱۶۷ در …