آموزشگاه علمی آزاد و دبیرستان رهجوی دانش

در سال ۱۳۹۵ با همکاری تعدادی از همکاران مجرب وزارت آموزش و پرورش نسبت به راه‌اندازی دبیرستان و آموزشگاه علمی آزاد رهجوی دانش اقدام کردیم. این آموزشگاه که بعدها با نام حقوقی موسسه فرهنگی آموزشی ادب و دانش ماخ به فعالیت خود ادامه داد، چند سال به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع آموزش المپیاد و دوره‌های ورود دانش‌آموزان به مدارس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان شناخته می‌شد.

فعالیت‌های مرکز آزمون این مرکز تا زمان دریافت مجوزهای مربوطه از وزارت آموزش و پرورش در حالت تعلیق باقی مانده است.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.