بلاگ

۲ بهمن ۱۳۹۴

WORKSHOP ON BINARY STARS AND EXOPLANETS IN TURKEY

سخنرانی مدعو در دانشگاه چاناکالای ترکیه با همکاری گروه پژوهشی اختفاها و زمان‌سنجی نجومی خاورمیانه. Workshop Program21st February …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

طرح دوست علمی زاهدان برگزار شد

دوست علمی شماره ۱ زاهدان با همکاری بنیاد نخبگان استان سیستان و بلوچستان، اداره‌ی استعدادهای درخشان استان، اداره …

۱۰ آبان ۱۳۹۳

دوره‌های آموزشی سازمان فضایی

برگزاری دوره‌های مشترک تحلیل داده با محوریت سازمان فضایی ایران، گروه پژوهشی اختفا و زمان‌سنجی نجومی (آیوتا) و …