بلاگ

۲۰ آذر ۱۳۹۹

موسسه طلوع نسل نور

مهدهای قرآنی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ با توجه به اهمیت فعالیت های آموزشی تربیتی در زمینه کودک و …

۱۶ مرداد ۱۳۹۷

تأسیس انتشارات رمز

انتشارات رمز وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی (ماخ) به شماره ثبت ۵۲۶۴۷۵ و با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۳۱۶۷ در …

۲۴ آبان ۱۳۹۶

شروع تولید محتوای دیجیتال

با فراگیر شدن آموزش‌های الکترونیک و افزایش تقاضای مخاطبین المپیاد و مراکز استعدادهای درخشان تصمیم گرفتیم فاز جدید …