بلاگ / بایگانی برچسب «دکتر کامبیز خالقی»

۲۰ آذر ۱۳۹۹

موسسه طلوع نسل نور

مهدهای قرآنی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ با توجه به اهمیت فعالیت های آموزشی تربیتی در زمینه کودک و …

۱۶ مرداد ۱۳۹۷

تأسیس انتشارات رمز

انتشارات رمز وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی (ماخ) به شماره ثبت ۵۲۶۴۷۵ و با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۳۱۶۷ در …