موسسه طلوع نسل نور

مهدهای قرآنی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ با توجه به اهمیت فعالیت های آموزشی تربیتی در زمینه کودک و خانواده با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی و الگوسازی در عرصه تربیت کودک راه اندازی گردیدند. مدتی در این موسسه به عنوان مشاور مدیرعامل و کارشناس آموزش به طراحی راهبردهای نوین برای تعلیم و تربیت کودک می‌پرداختم. این موسسه ۳۵۰۰ مهد کودک، ۵۵ هزار نوآموز و ۴ هزار معلم را تحت پوشش قرار داده بود.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.